Vào những năm cuối thời phô thông trung học, ai cũng tìm đường hướng cho tương lai... tôi cũng vậy. Do gia đình thật là điểm xuất phát đã yếu, càng yếu hơn khi một  mình mò mẵm... chả biết đi về đâu làm việc sao cho thích hợp nhất, rồi cũng tìm ra, nhưng chỉ để đi chứ không thể nói đó là hướng đi tốt nhất cho đến ngày hôm nay...
Những năm tháng mò mẵm tìm đường đi cho tương lai

Chat với mình qua facebook https://vi-vn.facebook.com/nghiavivon/