My Name: Trần Trung Nghĩa
Tốt nghiệp đại học kinh tế Tp.HCM
Tốt nghiệp CPO viện quản trị & tài chính IFA
Trên 5 năm quản lý nhân sự tổng hợp
Trên 10 năm quản lý team Code Seo marketing
Hiện tại CEO Seo Online Co., Ltd 
Đã làm việc tại các cty có trên 1.000 CB-CNV
Email: nghiahey@gmail.com
Phone: 0972.123.018
©www.seotukhoa.com.vn