Những ngày cầu Mỹ Thuận khánh thành là lúc trong tôi nhiều niền vui cũng như sự hoài bảo khó tả, ai ai cũng lên đó xem một là cho biết, gì cũng là cây cầu dây đầu tiên của đồng bằng đẹp như vậy, hoành tráng như vậy. Trong đầu cứ nghĩ nếu như họ làm được câu cầu như thế thì mình cũng phải thay đổi đi... Sao cho tốt lên, đừng như những cây cầu "khỉ" quê nhà cứ đong đưa mãi như thế!!!