Khi một ai đó trao cho bạn niềm tin, chắc chắn răng với họ bạn đã đủ hoàn hảo để tin...
Đó là câu chuyện của một anh thanh niên nghèo hiếu học mà vẫn mãi tìm chân trời xa xôi cho dù vẫn rất gần nơi anh ý ở...