Ờ thì ai cũng có quyền mơ ước, có quyền định hình bản thân trong sáng hay u tối... trong khi các bạn tôi ai cũng mài mò làm kinh tế thì tôi đi về một định hướng kinh tế xã hội, làm một cái gì đó thật to nhưng phải là giúp đở những mãnh đời bất hạnh... nhưng khi triển khai niềm ước ao đó, hoàn toàn không thể bời gì nhiều lý do, không ai định nghĩa được điều đó tại sao làm không được... thật buồn gì đó là lúc tuồi trẻ của tôi mơ ước...