Kofo Annan một nhân cách tuyệt vời, thật không thế đòi hỏi hơn, một người đã dành gần như cả cuộc đời cho sự phát triển hoà bình của thể giới... Con yêu ngài từ những lúc ngày lên tivi nhà con trắng đen mặp mờ, hạt ép nó bu đầy màn hình nhà con... Ngài đã cho con những cái nhìn tổng quát hơn, từng lần ngài qua Việt Nam.1997 - 2006 một chặn đường ngài điều hành LHQ đi vững vàng. Người đàn ông vĩ đại, còn rất lâu nữa con vẫn nhờ đến ngài... Vĩnh biệt ngài trong tình yêu của thế giới... KoFi AnNan./.