(1) Mong đợi bỏ ra ít, thu về nhiều và có tâm lý của một 'con bạc'...
(2) Chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt, muốn thành công sớm nhưng lại không có nhẫn nại...
(3) Không biết bản thân phải không ngừng học hỏi để nâng cao nhận thức...
(4) Luôn chỉ biết so đó tính toán, không chịu cống hiến hết mình...
(5) Không biết sử dụng đồng tiền và thời gian...

*Thời gian không chờ bất cứ ai... thấy hay hãy thực hiện đừng để ngày mai...