Ai cũng vậy, sinh ra là như nhau, có chăn cũng chỉ là một phần rất nhỏ, còn lại là nổ lực của chúng ta khi lớn lên, muốn mình là như thế nào thì phải học ra như thế ấy. Ai học trường được thì cố mà học, đừng xem thường chuyện ngồi trên giảng đường là để lấy bằng cấp, hãy trân trọng 4,5 năm mài đủng quần trên giảng đường... Ai không có điều kiện thì hãy học bằng sách, bằng kinh nghiệm của người đi trước, miễn là sao cho chúng ta tốt lên là thành công... Tuyệt đối không nên ngưng học cho dù bạn đã khá lên, gì kiến thức là vô bờ bến...