Để làm một việc gì đó "Bạn" cần thiết phải đủ đầy năng lượng, ở đây không nói về năng lượng thuần tuý mà là năng lượng của bản thân thể chất và tinh thần của chính "Bạn"; nếu không có loại năng lượng từ bên trong bao gồm sức khoẻ, ý chí, kiên nhẫn... mọi chuyện khó lòng cải thiện bản thân cho chính những thứ mà chính "Bạn" muốn tạo ra...
"Năng lượng phát tỏa ra từ một phẩm chất nào đó hoặc loại năng lượng tạo ra các luồng xung động sẽ có xu hướng thu hút năng lượng có cùng phẩm chất và có làn sóng rung động tương tự".
Năng lượng nằm trong bản thân, hãy lấy nó ra và truyền nó đi !!!
Chat với mình qua facebook https://vi-vn.facebook.com/nghiavivon/